top of page

Swar-Taal Sadhana

Tirakit', Kit'tira Traditional Reeyaj by Sanjay Karandikar@SwarTaalSadhana

Tirakit', Kit'tira Traditional Reeyaj by Sanjay Karandikar@SwarTaalSadhana
Tirakit', Kit'tira Traditional Reeyaj by Sanjay Karandikar@SwarTaalSadhana

Tirakit', Kit'tira Traditional Reeyaj by Sanjay Karandikar@SwarTaalSadhana

03:20
Play Video
Teentaal Rela - Dhatigina, Dhinagina, Dhinagina, Dhatigina by Sanjay Karandikar @SwarTaalSadhana

Teentaal Rela - Dhatigina, Dhinagina, Dhinagina, Dhatigina by Sanjay Karandikar @SwarTaalSadhana

03:34
Play Video
Nirguni Bhajan by Pushkar Lele, Tabla-Sanjay Karandikar, Harmo.-Saumitra Kshirsagar Part 9/9

Nirguni Bhajan by Pushkar Lele, Tabla-Sanjay Karandikar, Harmo.-Saumitra Kshirsagar Part 9/9

09:37
Play Video
bottom of page